Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-651
94 51 2 120 990-8    PL-PREG
94 51 2 120 991-6    PL-PREG
94 51 2 120 992-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 184 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.06.1978ZNTK Mińsk Maz.
1R108.01.1980ZNTK Mińsk Maz.
G218.10.2004PESA Bydgoszcz
2R127.11.2008PR £ód¼
2P4/225.07.2014PR Idzikowice