Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-650
94 51 2 120 987-4    PL-PREG
94 51 2 120 988-2    PL-PREG
94 51 2 120 989-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 183 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G113.08.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R109.08.1980ZNTK Mińsk Maz.
G219.10.2001ZNTK Mińsk Maz.
2R131.08.2006PR £ód¼
2P4/212.05.2014PR Idzikowice