Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-646
94 51 2 120 984-1    PL-PREG
94 51 2 120 985-8    PL-PREG
94 51 2 120 986-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 179 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.06.1978ZNTK Mińsk Maz.
1R1113.12.2001PESA Bydgoszcz
G230.11.2005ZNTK Mińsk Maz.
2R115.03.2011PR £ód¼
2P4/229.12.2015PR Gdynia