Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-645
94 51 2 120 981-7    PL-PREG
94 51 2 120 982-5    PL-PREG
94 51 2 120 983-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 178 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G231.12.2003ZNTK Mińsk Maz.
2R121.02.2007PR £ód¼
2R223.11.2012PR Katowice
PRZETARG
24.07.2019