Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-641
94 51 2 120 978-3    PL-PREG
94 51 2 120 979-1    PL-PREG
94 51 2 120 980-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 174 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R1021.09.2001PESA Bydgoszcz
G220.09.2006ZUT REMTRAK
2R130.11.2011ZNTK Mińsk Maz.
2P4/219.06.2017PR Gdynia