Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-635
94 51 2 120 972-6    PL-PREG
94 51 2 120 973-4    PL-PREG
94 51 2 120 974-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 168 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G115.11.1978ZNTK Mińsk Maz.
1R126.11.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R227.01.1981ZNTK Mińsk Maz.
G231.01.2003ZNTK Mińsk Maz.
2R109.03.2007PR £ód¼
2R218.06.2012PR £ód¼