Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-634
94 51 2 120 969-2    PL-PREG
94 51 2 120 970-0    PL-PREG
94 51 2 120 971-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 167 / 1967
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G128.02.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R630.09.2008PESA Bydgoszcz
1R708.04.2013PR £ód¼
+++
19.06.2019