Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-621
94 51 2 120 963-5    PL-PREG
94 51 2 120 964-3    PL-PREG
94 51 2 120 965-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 154 / 1966
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G125.08.1978ZNTK Mińsk Maz.
1R130.11.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R207.06.1981ZNTK Mińsk Maz.
G230.09.2002ZNTK Mińsk Maz.
2R103.01.2007PR £ód¼
2R215.03.2013PR £ód¼