Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-616
94 51 2 120 960-1    PL-PREG
94 51 2 120 961-9    PL-PREG
94 51 2 120 962-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 149 / 1966
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S?06.09.1976ZNTK Mińsk Maz.
R?30.10.1979ZNTK Mińsk Maz.
G121.03.1981ZNTK Mińsk Maz.
1R820.09.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R929.10.2004ZNTK Nowy S±cz
1R1009.04.2009ZUT REMTRAK
PRZETARG
18.10.2016