Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-614
94 51 2 120 957-7    PL-PREG
94 51 2 120 958-5    PL-PREG
94 51 2 120 959-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 147 / 1966
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G126.03.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R130.06.1980ZNTK Mińsk Maz.
1R1029.10.2004ZNTK Nowy S±cz
1R1126.02.2010ZUT REMTRAK
PRZETARG
18.10.2016