Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-613
94 51 2 120 954-4    PL-PREG
94 51 2 120 955-1    PL-PREG
94 51 2 120 956-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 146 / 1966
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G116.10.1978ZNTK Mińsk Maz.
1R127.12.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R?04.10.2001PESA Bydgoszcz
G219.10.2007ZUT REMTRAK
2R118.06.2013PR Olsztyn