Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-612
94 51 2 120 951-0    PL-PREG
94 51 2 120 952-8    PL-PREG
94 51 2 120 953-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 145 / 1966
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G224.11.2001ZNTK Mińsk Maz.
2R104.08.2006PR £ód¼
2P4/210.07.2014PR Idzikowice