Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-608
94 51 2 120 948-6    PL-PREG
94 51 2 120 949-4    PL-PREG
94 51 2 120 950-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 141 / 1966
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G217.11.2004PESA Bydgoszcz
2R117.02.2010PR £ód¼
2P4/220.04.2015PR Idzikowice