Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-606
94 51 2 120 945-2    PL-PREG
94 51 2 120 946-0    PL-PREG
94 51 2 120 947-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 139 / 1966
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?29.09.2003ZUT REMTRAK
1R?21.05.2008PESA Bydgoszcz
1R?21.09.2012ZNTK Mińsk Maz.