Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-602
94 51 2 120 942-9    PL-PREG
94 51 2 120 943-7    PL-PREG
94 51 2 120 944-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 135 / 1966
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G113.06.1978ZNTK Mińsk Maz.
1R1027.11.2002ZNTK Mińsk Maz.
G230.04.2007ZNTK Mińsk Maz.
2R126.07.2012PR £ód¼