Urz±d Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57AL-3010 / ex. EN57-809
94 51 2 123 045-8    PL-PREG
94 51 2 123 046-6    PL-PREG
94 51 2 123 047-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 342 / 1971
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G105.01.1985ZNTK Mińsk Maz.
1R1021.03.2005ZNTK Mińsk Maz.
G2+M05.12.2011ZNTK Mińsk Maz.
2P4/108.03.2018PR Lublin