Urz±d Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57AL-3009 / ex. EN57-1514
94 51 2 123 042-5    PL-PREG
94 51 2 123 043-3    PL-PREG
94 51 2 123 044-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 392 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R912.10.2004ZNTK Mińsk Maz.
G1+M05.12.2011ZNTK Mińsk Maz.
1P4/119.12.2017PR Lublin