Urz±d Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57AL-3007
ex. 315.007 + 311.004 + 315.008
94 51 2 123 036-7    PL-PREG
94 51 2 123 037-5    PL-PREG
94 51 2 123 038-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 311 004 / 1965
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G+M30.11.2011ZNTK Mińsk Maz.
P419.10.2017PR Lublin