Urz±d Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57AL-3006
ex. 315.001 + 311.001 + 315.002
94 51 2 123 033-4    PL-PREG
94 51 2 123 034-2    PL-PREG
94 51 2 123 035-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 315 002 / 1964
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G+M30.11.2011ZNTK Mińsk Maz.
P405.06.2017PR Lublin