Urz±d Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Przewozy Regionalne
Oddział Łódzki z siedzib± w Łodzi

EN57AKM-3003
ex. 315 + 311 + 315
94 51 2 120 820-7    PL-PREG
94 51 2 120 821-5    PL-PREG
94 51 2 120 822-3    PL-PREG

5B 6B 5B / 1964
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G+M25.11.2010ZNTK Mińsk Maz.
P419.08.2016PR Idzikowice