Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57ALd-2235 / ex. EN57-1735
94 51 2 122 526-8    PL-PREG
94 51 2 122 527-6    PL-PREG
94 51 2 122 528-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 619/2235 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.12.1988PFW Wroc³aw
R529.06.2001ZNTK Mińsk Maz.
R625.11.2005ZNTK Mińsk Maz.
R719.06.2012PFL Fablok
P5/1+M29.03.2018ZNTK Mińsk Maz.