POLREGIO
Lubelski Zakład w Lublinie
EN57ALd-2235 / ex. EN57-1735
94 51 2 122 526-8    PL-PREG
94 51 2 122 527-6    PL-PREG
94 51 2 122 528-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 619/2235 / 1988
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.12.1988 PFW Wrocław
R5 29.06.2001 ZNTK Mińsk Maz.
R6 25.11.2005 ZNTK Mińsk Maz.
R7 19.06.2012 PFL Fablok
P5/1+M 29.03.2018 ZNTK Mińsk Maz.