Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57ALd-2230 / ex. EN57-1686
94 51 2 122 460-0    PL-PREG
94 51 2 122 461-8    PL-PREG
94 51 2 122 462-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 564/2230 / 1987
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.09.1987PFW Wroc³aw
R820.12.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M22.02.2018ZNTK Mińsk Maz.