Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57ALd-2229 / ex. EN57-1806
94 51 2 122 616-7    PL-PREG
94 51 2 122 617-5    PL-PREG
94 51 2 122 618-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 691/2229 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.12.11.1990PFW Wroc³aw
R429.06.2004ZNTK Nowy S±cz
R523.09.2008ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M15.02.2018ZNTK Mińsk Maz.