Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57ALd-2225 / ex. EN57-1791
94 51 2 122 595-3    PL-PREG
94 51 2 122 596-1    PL-PREG
94 51 2 122 597-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 676/2225 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.07.1990PFW Wroc³aw
R429.12.2000ZUT REMTRAK
R526.05.2005ZUT REMTRAK
R621.10.2009PR £ód¼
P5/1+M18.01.2018ZNTK Mińsk Maz.