Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57ALd-2224 / ex. EN57-1797
94 51 2 122 610-0    PL-PREG
94 51 2 122 611-8    PL-PREG
94 51 2 122 612-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 682/2224 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.09.1990PFW Wroc³aw
R431.08.2004ZNTK Nowy S±cz
R523.12.2008PR £ód¼
P5/1+M28.12.2017ZNTK Mińsk Maz.