Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57ALd-2223 / ex. EN57-1709
94 51 2 122 493-1    PL-PREG
94 51 2 122 494-9    PL-PREG
94 51 2 122 495-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 587/2223 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.20.04.1988PFW Wroc³aw
R617.02.2005PR Lublin
R717.05.2011NEWAG NS
P5/1+M19.12.2017ZNTK Mińsk Maz.