Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57ALd-2222 / ex. EN57-1788
94 51 2 122 586-2    PL-PREG
94 51 2 122 587-0    PL-PREG
94 51 2 122 588-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 673/2222 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.10.2002ZNTK Mińsk Maz.
R524.05.2006PR £ód¼
R623.12.2011ZNTK Ole¶nica
P5/1+M15.12.2017ZNTK Mińsk Maz.