Przewozy Regionalne
Wielkopolski Zak³ad w Poznaniu

EN57ALc-2221 / ex. EN57-1707
94 51 2 122 487-3    PL-PREG
94 51 2 122 488-1    PL-PREG
94 51 2 122 489-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 585/2221 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.03.1988PFW Wroc³aw
R620.12.2004PR £ód¼
R707.02.2011NEWAG NS
P5/1+M13.12.2017ZNTK Mińsk Maz.