Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57ALd-2219 / ex. EN57-1772
94 51 2 122 559-9    PL-PREG
94 51 2 122 560-7    PL-PREG
94 51 2 122 561-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 656/2219 / 1990
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.03.1990PFW Wrocław
R431.10.2002ZNTK Mińsk Maz.
R512.10.2006ZNTK Mińsk Maz.
R619.09.2011ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M30.11.2017ZNTK Mińsk Maz.