Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57ALd-2218 / ex. EN57-1771
94 51 2 122 556-5    PL-PREG
94 51 2 122 557-3    PL-PREG
94 51 2 122 558-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 655/2218 / 1990
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.01.1990PFW Wrocław
R418.02.2003ZNTK Mińsk Maz.
R530.03.2007ZNTK Mińsk Maz.
R620.12.2011ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M30.11.2017ZNTK Mińsk Maz.