Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podlaski z siedzib± w Bia³ymstoku

EN57ALd-2213 / ex. EN57-1746
94 51 2 122 535-9    PL-PREG
94 51 2 122 536-7    PL-PREG
94 51 2 122 537-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 630/2213 / 1989
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.10.05.1989PFW Wroc³aw
R611.07.2006PR £ód¼
R723.05.2011PR Katowice
P5/1+M30.11.2017ZNTK Mińsk Maz.