POLREGIO
Podlaski Zakład w Białymstoku

EN57ALd-2212 / ex. EN57-1745
94 51 2 122 532-6    PL-PREG
94 51 2 122 533-4    PL-PREG
94 51 2 122 534-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 629/2212 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.04.1989PFW Wrocław
R515.09.2004ZNTK Mińsk Maz.
R604.08.2009PR Łódź
P5/1+M30.11.2017ZNTK Mińsk Maz.