Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57ALd-2211 / ex. EN57-1732
94 51 2 122 523-5    PL-PREG
94 51 2 122 524-3    PL-PREG
94 51 2 122 525-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 616/2211 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.12.1988PFW Wrocław
R629.03.2007ZNTK Mińsk Maz.
R731.01.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M30.11.2017ZNTK Mińsk Maz.