Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57ALd-2210 / ex. EN57-1726
94 51 2 122 517-7    PL-PREG
94 51 2 122 518-5    PL-PREG
94 51 2 122 519-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 610/2210 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.10.1988PFW Wrocław
R631.01.2005ZNTK Mińsk Maz.
R713.07.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M30.11.2017ZNTK Mińsk Maz.