Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57ALc-2204 / ex. EN57-1792
94 51 2 122 598-7    PL-PREG
94 51 2 122 599-5    PL-PREG
94 51 2 122 600-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 677/2204 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.07.1990PFW Wroc³aw
R429.04.2002ZUT REMTRAK
R518.05.2006PR £ód¼
R624.08.2011PFL Fablok
P5/1+M28.08.2017ZNTK Mińsk Maz.