Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57ALc-2202 / ex. EN57-1747
94 51 2 122 538-3    PL-PREG
94 51 2 122 539-1    PL-PREG
94 51 2 122 540-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 633/2202 / 1989
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.05.1989PFW Wroc³aw
R525.01.2002ZNTK Mińsk Maz.
R610.05.2006PR £ód¼
R721.01.2011ZNLE Gliwice
P5/1+M25.08.2017ZNTK Mińsk Maz.