Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57ALc-2201 / ex. EN57-1714
94 51 2 122 502-9    PL-PREG
94 51 2 122 503-7    PL-PREG
94 51 2 122 504-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 595/2201 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.05.1988PFW Wroc³aw
R514.01.2005ZNTK Mińsk Maz.
R607.08.2009ZUT REMTRAK
P5/1+M25.08.2017ZNTK Mińsk Maz.