Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57AL-2121 / ex. EN57-1671
94 51 2 122 439-4    PL-PREG
94 51 2 122 440-2    PL-PREG
94 51 2 122 441-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 549 / 1987
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.04.1987PFW Wroc³aw
R611.02.2000ZNTK Mińsk Maz.
R722.04.2005ZNTK Mińsk Maz.
R823.11.2010NEWAG NS
P5/1+M17.12.2015ZNTK Mińsk Maz.