Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57AL-2120 / ex. EN57-1307
94 51 2 122 013-7    PL-PREG
94 51 2 122 014-5    PL-PREG
94 51 2 122 015-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 840/185 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.03.08.1979PFW Wroc³aw
R111.03.1981ZNTK Mińsk Maz.
R1031.10.2003ZUT REMTRAK
R1116.04.2008ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M17.12.2015ZNTK Mińsk Maz.