Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57AL-2118 / ex. EN57-1345
94 51 2 122 079-8    PL-PREG
94 51 2 122 080-6    PL-PREG
94 51 2 122 081-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 879/223 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?28.07.2005PESA Bydgoszcz
P5/1+M11.12.2015ZNTK Mińsk Maz.