Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57AL-2117 / ex. EN57-1346
94 51 2 122 082-2    PL-PREG
94 51 2 122 083-0    PL-PREG
94 51 2 122 084-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 880/224 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?15.12.2004ZUT REMTRAK
P5/1+M11.12.2015ZNTK Mińsk Maz.