Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57AL-2116 / ex. EN57-1409
94 51 2 122 181-2    PL-PREG
94 51 2 122 182-0    PL-PREG
94 51 2 122 183-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 943/287 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.01.1981PFW Wroc³aw
R621.10.2003ZUT REMTRAK
R731.01.2008ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M11.12.2015ZNTK Mińsk Maz.