Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57AL-2115 / ex. EN57-1421
94 51 2 122 205-9    PL-PREG
94 51 2 122 206-7    PL-PREG
94 51 2 122 207-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 955/299 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.18.03.1981PFW Wroc³aw
R631.10.2000ZNTK Mińsk Maz.
R716.01.2006ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M30.11.2015ZNTK Mińsk Maz.