Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57AL-2114 / ex. EN57-1347
94 51 2 122 085-5    PL-PREG
94 51 2 122 086-3    PL-PREG
94 51 2 122 087-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 881/225 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?16.09.2005ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M26.11.2015ZNTK Mińsk Maz.