Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

del. Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57AL-2113 / ex. EN57-1370
94 51 2 122 112-7    PL-PREG
94 51 2 122 113-5    PL-PREG
94 51 2 122 114-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 904/248 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?28.09.2005PESA Bydgoszcz
P5/1+M23.11.2015ZNTK Mińsk Maz.