Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57AL-2112 / ex. EN57-1374
94 51 2 122 118-4    PL-PREG
94 51 2 122 119-2    PL-PREG
94 51 2 122 120-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 908/252 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.06.1980PFW Wroc³aw
R803.07.2003ZUT REMTRAK
R926.07.2007ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M19.11.2015ZNTK Mińsk Maz.