Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57AL-2111 / ex. EN57-1685
94 51 2 122 457-6    PL-PREG
94 51 2 122 458-4    PL-PREG
94 51 2 122 459-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 563 / 1987
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.09.1987PFW Wroc³aw
R705.10.2007ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M18.11.2015ZNTK Mińsk Maz.