Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57AL-2109 / ex. EN57-1558
94 51 2 122 400-6    PL-PREG
94 51 2 122 401-4    PL-PREG
94 51 2 122 402-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 436 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?09.02.2005ZUT REMTRAK
R?20.01.2011NEWAG NS
P5/1+M04.11.2015ZNTK Mińsk Maz.