Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57AL-2108 / ex. EN57-1206
94 51 2 121 860-2    PL-PREG
94 51 2 121 861-0    PL-PREG
94 51 2 121 862-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 740 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1131.03.2004PESA Bydgoszcz
P5/1+M03.11.2015ZNTK Mińsk Maz.