Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57AL-2106 / ex. EN57-1415
94 51 2 122 190-3    PL-PREG
94 51 2 122 191-1    PL-PREG
94 51 2 122 192-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 949/293 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.02.1981PFW Wroc³aw
R717.02.2004ZUT REMTRAK
R827.05.2008PESA Bydgoszcz
P5/1+M26.10.2015ZNTK Mińsk Maz.